Biblioteka Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki jest bardzo ważną jednostką w strukturach uczelni. Dlaczego jej rola jest tak istotna? Ponieważ nie ogranicza się tylko do wypożyczania książek, chociaż tak właśnie postrzegana jest większość bibliotek. Biblioteka Politechniki oprócz zapewniania studentom i pracownikom stałego dostępu do najświeższych informacji naukowych o światowym zasięgu, dba także o ochronę zbiorów będących cennym zasobem o znaczeniu naukowym i kulturowym. Najstarsze książki znajdujące się w bibliotece pochodzą z XVII wieku.

Zbiory Biblioteki obejmują fachową literaturę techniczną, zgodną z profilem uczelni. Pozostałe materiały dotyczą nauk pokrewnych oraz informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Chociaż jak czytamy na stronie Biblioteki – jej początek stanowiła biblioteczka w gabinecie profesora Stelli-Sawickiego – to obecnie zbiory zawierają ok. 750 tys. książek, norm, patentów i ok. 550 tytułów czasopism polskich i zagranicznych. Oprócz tradycyjnych zbiorów Biblioteka zapewnia dostęp do publikacji elektronicznych.

Biblioteka Politechniki Krakowskiej znajduje się na kampusie przy ul. Warszawskiej w Krakowie. Oprócz tego oddział Biblioteki znajduje się na Wydziale Mechanicznym PK przy al. Jana Pawła II, a wypożyczalni funkcjonuje w jednym z akademików na Osiedlu Studenckim w Czyżynach, tak żeby studenci mieli łatwiejszy dostęp do zbiorów.

 

 

Biblioteka Politechniki Krakowskiej