Politechnika Krakowska jest uczelnią, która nie zaniedbując wiedzy teoretycznej, stara się rozwinąć u swoich studentów umiejętności praktyczne. Dzięki licznym zajęciom w świetnie wyposażonych laboratoriach i udziałowi w projektach badawczych, jako absolwenci Politechniki opuścicie mury uczelni przygotowani do zmierzenia się z rynkiem pracy.

O tym jak dobrze studia na Politechnice Krakowskiej przygotowują do rozpoczęcia kariery świadczą losy naszych absolwentów. Prawie 91,1%* absolwentów znajduje zatrudnienie zaledwie w ciągu roku od ukończenia studiów, w dodatku zgodną z wykształceniem. Nie musicie jednak czekać na rozpoczęcie swojej przygody z rynkiem pracy aż do zakończenia studiów. Dzięki wsparciu Biura Karier PK, Akademickim Inkubatorom Przedsiębiorczości oraz umowom międzynarodowym zawieranym przez Politechnikę, będziecie mieć okazję do budowania doświadczenia zawodowego już na etapie studiów.

*Źródło: Biuro Karier, Badanie losów zawodowych absolwentów PK rocznik 2013. Badania po roku od ukończenia studiów II stopnia.