Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej w ramach swoich instytutów udostępnia studentom rozbudowaną i nowoczesną bazę laboratoryjną zawierającą precyzyjną aparaturę badawczo-pomiarową. Wśród laboratoriów Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej działają m.in.: Laboratorium Fotochemii Stosowanej, Analiz Śladowych, Badania Procesów Spalania i Przetwórstwa Nanomateriałów Polimerowych. Wszystkie placówki wyposażone są w nowoczesną aparaturę analityczną, a personel posiada wieloletnie doświadczenie w pracy naukowej, również na placówkach zagranicznych.

 

 

 

 

Laboratoria Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej:

  • Laboratorium Fotochemii Stosowanej
  • Laboratorium Analiz Śladowych
  • Laboratorium Podstaw Reologii
  • Laboratorium Bioprocesów
  • Laboratoria Badawcze Katedry Chemii i Technologii Tworzyw Sztucznych
  • Pracownia Rentgenograficzna
  • Laboratorium Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów

 

Laboratorium Analiz Śladowych  Mikroskop skannigowy  Mikroskop skanningowy

Mikroskop skanningowy